אין כסף אין דאגות?

אין כסף אין דאגות | עתידולוגיה | תעשיידע

.

התקנות שיצמצמו עוד את השימוש במזומן

ועדת החוקה דרשה מהאוצר ורשות המסים לספק נתונים ופתרונות נוספים לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות, בטרם תאשר את התקנות שיצמצמו עוד את השימוש במזומן

שלמה טייטלבאום, 2021 כלכליסט

כל הזכויות שמורות לתעשיידע (ע"ר) 2020