דיסטופיה – הגרסה הגלובלית

דיסטופיה גלובלית | עתידולוגיה | תעשיידע

.

הצפות, סופות ושריפות יהפכו לשגרה

לפי אמות המידה של המאה הנוכחית, 2021 תירשם כשנה קרירה יחסית ואולם בפרספקטיבה היסטורית — השיטפונות, שריפות הענק וגלי החום הקיצוניים ששוררים בעולם בשבועות האחרונים הם הצצה כואבת לאסון המתרגש ובא על כדור הארץ כבר לקראת סוף המאה ה–21

התופעות הקיצוניות הללו חובקות עולם…

אקונומיסט, 2021

כל הזכויות שמורות לתעשיידע (ע"ר) 2020