הבסיס לגילוי והבנת העתידים האפשריים נשען במרכזו על היכרות מעמיקה עם מגמות עתידיות, אשר השפעתן כיום מעצבת את תרחישי העתיד העשויים לקרות. זיהוי מגמות עתידיות בכל אחד מהתחומים: חברה, סביבה, כלכלה וטכנולוגיה, מטרתו להכין את דור העתיד למציאות לא מוכרת וחדשה שעשויה להתקיים בשדות שונים.
מגמות עתיד מעצבות את העולם, משפיעות עליו, משנות סדרים קיימים ומייצרות הזדמנויות לעשייה משמעותית ולפעולה שתוביל אותנו למציאות העתידית הרצויה (או להימנעות ממציאות עתידית שאינה רצויה).

כאן תוכלו לקרוא ולחקור על מגמות עתיד שונות, כמקפצה לחיזוי תרחישי עתיד ופיתוח תסריטים שונים למה שעתיד לקרות.

עתיד המזון

מה נאכל בעוד 10 שנים?חגבים,חלזונות או בני אדם?

לחצו וגלו

עתיד הבינה המלאכותית

איך נאמן תכנת מחשב לזהות את ההעדפות שלנו?

לחצו וגלו

עתיד התחבורה

איך נגיע ממקום למקום? והאם המכוניות ייעלמו מן העולם?

לחצו וגלו

עתיד האופנה

אילו מלבושים יהיו לנו? האם בכלל נתלבש?

לחצו וגלו

עתיד המוסיקה

איך המחשב ילמד לנגן במקומינו?

לחצו וגלו

עתיד הכלכלה

מה יהיו מנועי הצמיחה הכלכליים ולאן ייעלמו המטבעות?

לחצו וגלו

עתיד האנושות בחלל

אז איך יקראו לעיר ההתיישבותית הראשונה בחלל?

לחצו וגלו

עתיד הרפואה

האם נצליח לרפא את עצמינו?

לחצו וגלו

עתיד הקולנוע

האם בתי הקולנוע יהיו קיימים? איך נצרוך את התוכן שלנו?

לחצו וגלו

עתיד האקולוגיה והסביבה

מה עתידו של הכדור שלנו?

לחצו וגלו

כל הזכויות שמורות לתעשיידע (ע"ר) 2020